Cầu Cần Giờ
23 Tháng Sáu, 2020

Cầu Cần Giờ

Nếu việc giải phóng mặt bằng thuận lợi, dự án cầu Cần Giờ dự kiến đầu năm 2022 sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Đến cuối quý 1/2022 sẽ khởi công...
Xem thêm
1 2 3