Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

PANORAMA APARTMENT DISTRICT 7 FOR RENT 

PANORAMA APARTMENT DISTRICT 7 FOR RENT 

PANORAMA APARTMENT DISTRICT 7 FOR RENT 
– Free swimming pool, gym, tennis, bus, …
– Enjoy all amenities from Phu My Hung such as: 500m to Anh Sao Bridge, Crescent Lake, Commercial Center …..

 

img

BẤT ĐỘNG SẢN HCM