Thanh Long Bay Bình Thuận

Thanh Long Bay là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao biển đầu tiên tại Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Dự án được phát triển và đầu tư bởi Nam Group. Là một dự án có quy mô lớn hơn 90 ha, Thanh Long Bay hiện được xây dựng với đa dạng … Đọc tiếp Thanh Long Bay Bình Thuận