Từ 1/1/2020, các thành phố trực thuộc trung ương sẽ công bố bảng giá đất mới.

Theo khoản 1 điều 114 Luật Đất đai 2013, từ ngày 1/1/2020, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải công khai bảng giá đất mới của địa phương. Giá này sẽ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ tính tiền và thuế sử dụng đất, tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, và để tính tiền trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước…

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư 07/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 10/1/2020 bổ sung thêm trường hợp đăng ký thế chấp với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật.

Đăng ký thế chấp này được thực hiện như với đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là nhà ở, công trình xây dựng.

Bị phạt đến một tỷ đồng nếu chậm làm sổ hồng

Từ ngày 5/1/2020, theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP, trong 50 ngày kể từ thời điểm bàn giao căn hộ, chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua, trừ trường hợp người mua đề nghị tự làm thủ tục.

Nếu không nộp hồ sơ hoặc không cung cấp, hoặc cung cấp không đầy đủ giấy tờ để người mua tự làm thủ tục theo quy định, chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền và yêu cầu khắc phục hậu quả. Mức xử phạt dao động từ 10 triệu tới một tỷ đồng, tùy vào thời gian và số lượng công trình bị phạt.

Theo Vnexpress

Bình chọn post